Dagbeleving

De dagbeleving zal zich richten op mensen met een psychogeriatrische zorgvraag.
De leeftijd zal variëren, maar zal grotendeels bestaan uit mensen met een leeftijd tussen 40 en 90 jaar. De zorgzwaarte zal vooral ZZP 5 zijn. Dit alles op het terrein van  een actief melkveebedrijf in een landelijke omgeving, welke het decor vormt voor deze vorm van aangepaste unieke zorgverlening. Op het terrein bevindt zich ook een kinderdagverblijf. We richten ons met name op zij die in een straal van 30 kilometer rondom Roosendaal wonen. We zijn van plan rond de 16 plaatsen aan te bieden. Een plek waar je je vader of moeder met een gerust hart naar toe zou brengen. Nog een belangrijke overweging is dat het dagelijks bewegen in de buitenlucht een recht is voor iedereen, hier willen we binnen onze voorziening dus ook echt de focus op leggen – het boeren-buitenleven. We kunnen hier uit ervaring spreken dat dit eenieder ten goede komt.

Wij bieden onze bezoekers een zinvolle dagbeleving. Er vinden verspreid over het erf verschillende individuele of groepsactiviteiten plaats, dit naar wens en  mogelijkheden van de bezoeker, dit wordt ook opgenomen in het zorgplan van de bewoner.
Verder zal er volop aandacht besteed worden aan  het bewegen voor ouderen door onder andere elke dag een wandeling te maken in de buitenlucht. Dit is wat wij vooral omarmen, en wat we ook bij onze kinderopvang als belangrijk speerpunt hebben. Naar buiten gaan is namelijk goed voor het welzijn van de bezoekers, zowel fysiek als mentaal. Dit maakt ook dat de bezoekers langer mobiel blijven. We zullen bij de medewerkers het belang van naar buiten gaan en bewegen daarom ook erg benadrukken. Wij willen de bezoekers hiermee ondersteunen om gezond oud te worden.

Daarnaast zullen de activiteiten op de boerderij plaatsvinden met daarbij veel contact met dier en natuur. Dit zullen onze medewerkers ook actief coachen. Activiteiten zullen bijvoorbeeld zijn het dagelijks verzorgen van de dieren op het terrein. Ook zijn er een moes- en bloementuin waar de bewoners kunnen helpen. De producten uit de moestuin kunnen vervolgens weer worden gebruikt voor het (gezamenlijk) voorbereiden van maaltijden.

Daarnaast willen wij de kinderopvang actief willen betrekken bij de dagbeleving. Zo kunnen er gezamenlijk activiteiten ondernomen worden, denk hierbij aan het bezoeken van de boerderij, het samen zingen van liedjes of in gezamenlijkheid wat eten. Al deze activiteiten en ontmoetingen moeten ertoe
leiden dat de bezoekers kunnen blijven deelnemen aan het sociale leven, zodat ze niet aan de zijlijn hoeven te staan.
Een zinvolle dag wordt verder gecreëerd door de bezoekers te stimuleren in alledaagse taken, zoals het klaarmaken van eten, afwassen en persoonlijke verzorging. 


Melkveebedrijf van der Steen
Vinkenbroeksestraat 49 & 55
4703SC te Roosendaal

T: +31 (0)6-14007404
E: info@onsthuuszorgt.nl

Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag.